Chính sách về quyền riêng tư & cookies

CG Cosmetice Group (sau đây gọi là “chúng tôi” hay “quản trị công ty”) cam kết bảo vệ sự riêng tư của Khách hàng và đảm bảo thông tin cá nhân của Khách hàng(gọi chung là “thông tin cá nhân”, định nghĩa như sau).

1. Phạm vi của chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật này nói rõ cách thức chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và cách thức CG sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu như thế nào.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích sau :
– mua bán, ký hợp đồng và các trường hợp khác liên quan đến pháp luật.
– Thực hiện các hoạt động chăm sóc,hỗ trợ sau bán hàng
– Giải quyết các khiếu nại.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, Khách hàng vẫn sử dụng Website của CG có nghĩa là Khách hàng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

2. Thông tin cá nhân
CG đảm bảo khi chưa được sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

Chú ý : Khách hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân nhưng như vậy Khách hàng sẽ không thể hưởng được một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp, cũng như chúng tôi không thể phục vụ Khách hàng tốt hơn nếu không có đầy đủ thông tin của Khách hàng.

Khi Khách hàng đăng ký hồ sơ đã hoàn tất, Khách hàng luôn có thể chọn không nhận thông tin các dịch vụ được liệt kê ở trên, Khách hàng chỉ cần làm theo các bước được cung cấp trên trang web.

Nếu chúng tôi nhận được thông báo từ Khách hàng, và một số các dữ liệu cần thiết đã được xác nhận, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng cung cấp thông tin cho Khách hàng

3. Đối tượng tham gia
Trang web này được thiết kế cho những người trong độ tuổi 20, chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân của độ tuổi dưới 20 và trẻ em.
Nếu chúng tôi nhận được thông báo từ Khách hàng, và một số các dữ liệu cần thiết đã được xác nhận, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng cung cấp thông tin cho Khách hàng

4. Tính an toàn
CG có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. CG cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của CG.

5. Cookie
CG dùng “Cookie” để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của khách hàng.
– Một cookie là một file văn bản được đặt trên đĩa cứng của Khách hàng bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của khách hàng. Cookie được chỉ định vào máy tính của khách hàng và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho khách hàng.
– Một trong những mục đích của Cookie là cung cấp những tiện ích để tiết kiệm thời gian của khách hàng khi truy cập tại website hoặc viếng thăm website lần nữa mà không cần đăng ký lại thông tin sẵn có.
– Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng khách hàng có thể thay đổi những cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu khách hàng thích. Tuy nhiên, nếu khách hàng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng không tốt đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại website.

6. Liên kết
Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích những người sử dụng nhận thức mỗi khi họ rời trang web của chúng tôi và đọc kĩ những điều khoản về quyền riêng tư của mỗi và mọi trang web khi thu thập thông tin cá nhân từ họ. Những điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng cho những thông tin thu thập từ trang web này.