SỰ KIỆN

CGCG Website Grand Opening
Trang web chính thức CG Comestics Group cuối cùng cũng đã chính thức đi vào hoạt động.   Đồng thời Rosa, Laysmon, Atlie, Lifpia cũng là thương hiệu duy nhất được xác nhận trên trang web chí...