SỰ KIỆN

TUYỂN ĐẠI LÝ
 1.Chính Sách Vận Chuyển Tất cả các đơn đặt hàng trên 5,000,000 hoặc từ 12 sản phẩm trở lên cho mỗi loại sẽ được miễn chi phí vận chuyển (chỉ 1 lần duy nhất và cho 1 nơi) Sau kiểm tra...