back to top

Trang điểm bằng tay ...

6/3/16 12:00 am

Thật ra thì tùy vào từng loại mỹ phẩm và từng bộ phận trên khuôn mặt mà quyết định nên chọn phương pháp nào.

News

News